Cuma 20:00 - 22:00

Rock Müzik Saati

Rock Müzik Saati

1950′ li yıllarda ortaya çıkmış olan rock müzik, batı dünyasının sanat müziği ile halk müziği anlayışlarının kendi kavramları doğrultusunda pop müziğe taşınmış biçimidir. Rock müziğin kaynağı olarak, Rhythm and Blues ve Country, olarak tanımlanan, Amerikan siyah müziği gösterilir. Bu müzikler, daha çok siyah ırklı insanlara hitap etmekte iken, 1950′ li yılların başlarında Alan Freed isimli bir discjokey, sunduğu radyo programında, beyaz gençlerin de bu müzikleri severek dinlediklerini fark etmiş, bu müziklere Rock and roll adını vererek programlarında kullanmaya başlamış. İlk etapta bölgesel olarak dinlenen bu yeni müzik tarzı daha sonraları bütün dünyaya yayılmıştır.Rock müziğinin yaygınlaşması Türkiye’yi de etkiledi. Türkiye’de uzun saçlı müzisyenler görülmeye başlandı. Bunlar klasik müzik şekillerin dışında, batı tarzında Rock müziği icraya çalıştılar. Rock müziği Türkiye’yi etkisi altına aldı.Bu daha çok dış görünüm açısından oldu. Diğer yandan şarkı içeriği açısındanbu durum nasıldı?

Radyo’da Rock Müzik ?

Türk rock müziği içerik açısından batı söylemlerini kullandımı? Batı rock müziği ile Türk rock müziği arasındaki farklılıklar nelerdir?Benzerlikler ve farklılar bu çalışmanın ana konusu olacaktır.Türkiye’de, rock müziği veya batı etkisinde Türk pop müziği hakkındakapsamlı çalışmalar yapılmadı. TV’lerde bu konular üzerine yapılan açık oturumlar oldukça yetersiz ve eksik bilgilere dayanmaktadırRock müzik 19. yüzyıldaki romantiklerden büyük ölçüde etkilendiler. Türkiye’de durum farklı gelişti.

1960’ların sonuna doğru yeni bir müzik türü,arabesk doğdu. Bunlar metropollere göç eden kesimin dinlediği müzikti.Popüler oldu. Bu müzik daha çok Mısır’dan etkilenmişti. Mısır filmleri ve müziği ise 1948 yılında yasaklanmıştı Diğer taraftan 1960 askerî darbesinden sonra dışa açılım oldukça fazlalaşırken Batı pop müziği de radyolarda çalınmaya başladı. Bu süreç, Batı müzik kalıplarının ülkemize girmesini başlattı. 1960 darbesi sonrasına bakıldığında nüfusun hâlâ büyük bir kesimi kırsal alanda yaşamaktaydı.

 

Köylülük oranı % 66’ya düşse bile hâlâ kentleşme yeterli seviyede değildi. Köyden kente hızlı bir göç söz konu olduğundan kültürel hayat canlı idi. 1960-1970 arası sinema, müzik ve tiyatronun geniş halk kitlelerine ulaştığı dönemdi. Ancak halkın büyük kesimi kırsal kesimde yaşadığı için müzik tercihleri türkülerden yanaydı. 1961 Anayasası grev, düşünce özgürlüğü gibi konularda getirdiği serbestlik ortamı sahne sanatlarını da etkiledi.Ancak bu dönemde Türkiye’de gerçek anlamda bir protest veya rock müzikten söz etmemiz mümkün değildir.Batı rock müziği Türk toplumu hayatına daha çok TRT aracılığı ile girdi.1965 yılında Hürriyet gazetesi batı müziği teknik ve enstrümanlarının kullanılmasını şart koştuğu “Altın Mikrofon” yarışması düzenledi. Bu Batı pop müziğiin Türkiye’de geniş kitlelere ulaşmasına, birçok grubun ortaya çıkmasına vesile oldu. Hürriyet gazetesinin 1965 yılında başlatmış olduğu “Altın Mikrofon” yarışması, o zamanlar gazetenin en büyük rakibi olan Milliyet gazetesini harekete geçirdi.  Cem Karaca, Haramiler, Mavi Işıklar, Moğollar gibi rock grupları görüldü. Bu arada Barış Manço da Fransa’da ismini müzik alanında duyurmaya başlayacaktır Aynı zamanda Türkiye’de ortaya çıkan gruplar biçimsel tarzda batılı Rock yıldızlarına da benzemekteydi. En belirgin özellikleri ise uzun saçtı.Cem Karaca kendi müziğini devrimci “müzik olarak”tanımlasa da aslında sol bir müzik eğilimine işaret etti18. Ayrıca konserlerinde polisle çatışmaya girme gibi bir olayda söz konusu değildi. Türk rockçıları saçlarını uzatmalarına rağmen, askere severek gittiler.

Böylelikle de Batı tarzında rock müziğin ana felsefesini, yaşam biçimlerini hayatlarında uygulayamadılar. Yaptıkları şarkılara baktığımızda bunlar gençleri devrime motive etmediler. Sistemle barışık hâlde yaşarken gerçek anlamda rock tarzı şarkılarda yazamadılar. Türk rock müziği, daha çok türkülerin Batı tarzında yorumlanmasından ibaret olmuştur. Günümüzde ise Athena.,Cem Adrian,Demir Demirkan,Duman,Erkin Koray,Gripin gibi bir çok rock müziğe gönül vermiş sanatçılar vardır.

BİZDEN HABERLER

TÜMÜ